Stavební činnost

Naše stavební firma realizuje komplexní dodávky nebo i dílčí celky ve vlastní režii podle zadání či požadavku investora. Stavební činnost v současné době je nosným programem v porovnání s ostatními realizovanými iniciativami (inženýrská činnost, projektová činnost, oceňování nemovitostí, atd.)

Realizaci díla v mnoha případech předchází vypracování projektové dokumentace s příslušnými vyjádřeními zainteresovaných orgánů.

Výstavba haly v Hodoníně Výstavba haly v Hodoníně

Společnost provádí stavební činnosti:

Společnost provádí komplexní dodávky staveb (novostavby, rekonstrukce, modernizace):

Výstavba haly v Hodoníně Výstavba haly v Hodoníně

Součástí těchto dodávek jsou dodávky zpevněných ploch:

Součástí těchto úprav jsou terénní, parkové a rekultivační úpravy nezpevněných ploch.

Náhodná reference
Stavba - uliční pohled

Obecní úřad, Česká pošta, s.p. Hovorany

Rekonstrukce

Rychlý kontakt

Ing. Zdeněk Hojač


Mobil: +420 604 209 150
E-mail: psk@psk-stav.cz