Znalecké posudky

Ing. ZDENĚK HOJAČ – soudní znalec, znalecké posudky, ocenění nemovitostí

Znalec, jmenovaný předsedou Krajského soudu v Brně.

NABÍZÍME OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ

A. oceňování nemovitostí dle cenových předpisů

Znalecký posudek se vyhotovuje pro účely převodů nemovitostí na nové vlastníky (koupě, prodej, darování, směna a podobně) a také pro potřeby ocenění podle zvláštních předpisů.

B. tržní oceňování nemovitostí (zjištění tržní, neboli obecné ceny nemovitosti)

Oceňování se obvykle provádí pro účely úvěrového řízení u bank a hypotečních ústavů, pro účely dědického řízení pro převod nemovitostí nabytých dědictvím, pro soukromé potřeby např. při mimosoudním vyrovnání majetku, pro účely majetko-právního vypořádání, při soudním vypořádání majetku, včetně zrušení společného jmění manželů pro rozvodové řízení, pro potřeby exekučního řízení, restitučního řízení apod.

PROVÁDÍME ZNALECKÉ POSUDKY

 • rodinných domů
 • bytů a nebytových prostor
 • činžovních domů
 • ocenění hal
 • budov (administrativních, průmyslových, zemědělských atd.)
 • rekreačních chalup a domků
 • rekreačních a zahrádkářských chat
 • vedlejších staveb
 • garáží
 • inženýrských staveb
 • studní
 • venkovních úprav
 • kulturních památek
 • nedokončených staveb
 • stavebních pozemků
 • zemědělských i ostatních pozemků
 • trvalých porostů

CENA ZA VYPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU

Cena za vypracování znaleckého posudku je stanovena individuálně, dle náročnosti a rozsahu provedených prací, předaných podkladech a termínu vyhotovení.

Samozřejmostí je zajištění mlčenlivosti jak z hlediska závěrů expertíz, tak i informací získaných při jejich zpracování. Mlčenlivost soudního znalce vyplývá ze zákona č. 36/1967 Sb.

PODKLADY PRO OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ (orientačně)

 • výpis z listu vlastnictví
 • kopie katastrální mapy (případně pozemkové)
 • zjištění stáří všech objektů
 • geometrické plány
 • dokumentace ke stavbám
 • korespondence se stavebním úřadem
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • dříve vypracované znalecké posudky
 • pro ocenění pronajatých nemovitostí – roční nájemné bez služeb, daň z nemovitosti, pojistné, náklady na údržbu a správu, odpisy.

Uvedené podklady jsou pouze orientační, posudek od posudku se mohou lišit.

KONTAKT

Ing. Zdeněk Hojač
Jungmannova 907
697 01 Kyjov
mobil: +420 604 209 150
e-mail: psk@psk-stav.cz
Náhodná reference
Zasedací místnost

Obecní úřad, Česká pošta, s.p. Hovorany

Rekonstrukce

Rychlý kontakt

Ing. Zdeněk Hojač


Mobil: +420 604 209 150
E-mail: psk@psk-stav.cz